Ostatnia aktualizacja strony: 29.04.2024, 09:30

e-Urząd

Elektroniczna skrzynka podawcza

Zgodnie z art. 16 ust. 1a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. 2014 poz. 1114), skonfigurowana została na udostępnionej przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji platformie ePUAP Elektroniczna Skrzynka Podawcza dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy, umożliwiająca doręczanie pism.

Dokumenty przesyłane za pośrednictwem ePUAP winny być opatrzone podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym. Wszelka korespondencja Ośrodka z Klientem będzie przekazywana przez platformę ePUAP.

Dostępne usługi:

Metadane

Data publikacji : 03.11.2020
Data modyfikacji : 03.11.2020
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Piotrowski Dział Organizacji i Obsługi Administracyjnej
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Piotrowski

Opcje strony

©2020-2024 Dom Pomocy Społecznej w Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL